Grafik och illustrationer

Med rätt användning av grafik och diagram blir din kommunikation tydligare, intressantare och snabbare att ta till sig. Så här använder du former och element från vår visuella verktygslåda.

Profilerande grafiska element

De grafiska elementen som hämtats från logotypens märke – olivkvisten, elden och kronorna – ska alltid vara utfallande åt minst ett håll och får inte beskäras för kraftigt. Kronorna används sparsamt och endast när Stockholm universitet kommunicerar som myndighet.

SU Grafik element

Färger och beskärning

De grafiska elementen används i universitetsgemensamt material och kan användas av alla verksamheter inom universitetets organisation.

De grafiska elementen bör beskäras enligt bild. Bakgrundsplatta och grafiskt element ska ha samma färg men olika färgton. Exempel: Om bakgrundsplattan är Universitetsblå 100% ska det grafiska elementet vara Universitetsblå 80%.

 • 80% dekor på 100% bottenfärg eller 100% dekor på 80% bottenfärg.
 • Illustrationen måste alltid vara utfallande och bör beskäras likt exemplen nedan
SU grafik element bakgrund

Restriktioner

 • Det är inte tillåtet att placera text eller andra objekt ovanpå de profilerande grafiska elementen.
 • Det är inte tillåtet att använda endast små detaljer av elementen.
 • Det är inte tillåtet att använda de grafiska elementen endast som färgad konturlinje.
 • Kronorna används på egen hand enbart när myndigheten Stockholms universitet är avsändare.
 • Kronorna ska användas sparsamt för att inte sammanblandas med andra aktörer.
 • Studenter får inte använda de grafiska elementen.

Infografik

Diagram och grafer används för att effektivt, tydligt och visuellt presentera komplexa eller omfattande data. De är speciellt lämpade för att åskådliggöra trender eller samband mellan data.

Undvik att upprepa data i texten då det ogiltigförklarar det ursprungliga syftet med en graf.

Su exempel på infrografik

Riktlinjer

 • Använd SU:s färgpalett. Färgen universitetsblå ska alltid finnas med.
 • Använd ett Sans serif-typsnitt i samma återkommande proportioner. Använd i första hand TheSans, i andra hand Calibri.
 • Håll ett logiskt och enkelt flöde.
 • Håll texten ren, kortfattad och läsbar.
 • Använd negativa områden för att skapa utrymme.
 • Citera alltid källor.

Diagram och grafer bör inte användas:

 • vid små mängder data som kan beskrivas i text i en mening
 • om uppgifterna inte visar någon signifikant trend eller om jämförelsedata saknas.

Ikoner

Ikoner är symboler eller skrivtecken som representerar ett objekt eller begrepp genom en illustration. Ikonerna kan med fördel användas för att skapa dynamik och lyfta viktig information.

Stockholms universitet använder ikonbiblioteket FontAwesome.

Du kan ladda ned de ikoner du har behov av från ikonbiblioteket.

Exempel:

SU exempel ikon

Illustrationer

Profilerande illustration

Universitet har sedan 2020 en profilerande illustration som kan användas i kommunikationsmaterial som beskriver Stockholms universitet på ett övergripande plan, exempelvis årsredovisning, strategier, profilprodukter m.m.

Illustrationen har ett enkelt grafiskt uttryck och bygger på universitetets grafiska profil. Den illustrerar Stockholms universitet som ett ledande forskningsuniversitet som är placerat i huvudstaden, ett brett universitet med spets och djup där människor verkar med idéer som förändrar världen.

Illustrationen är vektoriserad och finns i olika format: kvadratiskt, widescreen, stående och liggande.

Kontakta visuellidentitet@su.se om du är intresserad av att använda illustrationen.

SU illustration

Stockholms universitets profilerande illustration. Illustratör: Elsa Wikander.

Vetenskapliga illustrationer

Önskar du ta fram vetenskapliga illustrationer? Ta kontakt med vår upphandlade leverantör för illustrationer.

Kontaktuppgifter hittar du under rubriken Kommunikation och PR i Avtalskatalogen.

Senast uppdaterad: 2024-04-26

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen