Personalavdelningen

Personalavdelningen arbetar med att driva, samordna och utveckla frågor som rör universitetet som arbetsgivare. Avdelningen ger råd och stöd till universitetets chefer och ledning i arbetsgivarfrågor.

Anna Jutterdal, personalchef, på sitt kontor

Anna Jutterdal, personalchef. Foto: Rickard Kilström.

Generellt uppdrag

Till Personalavdelningen kan du som chef vända dig för råd och stöd inom frågor som anställningsvillkor och förmåner, arbetsmiljö och lika villkor, chefs- och ledarskapsfrågor, förhandlingar, kompetensutveckling, lön- och villkorsfrågor, organisationsförändringar, rehabilitering och rekrytering.

Ansvarsområden

Personalavdelningen har i uppdrag att tillhandahålla specialistkompetens i frågor som rör

 • arbetsmiljö och lika villkor
 • arbetsrätt
 • chefs- och ledarskapsutveckling
 • lönebildning
 • löneadministrativa processer samt löneutbetalningar
 • personaladministrativa processer
 • rekryteringsstöd
 • resepolicy och angränsande frågor
 • samverkan med de fackliga organisationerna
 • tecknande av lokala kollektivavtal
 • utveckling och tillhandahållning av universitetsgemensamma policyer, stödjande processer och system inom personalområdet.

Produktansvarig för IT-system

 • Lega on line (för kursadministration)
 • Primula (för personaladministration)
 • ReachMee (för rekrytering)
 • System för lönerevision

Sektioner

 • HR-sektionen
 • Lönesektionen

Kontakt

Vem är kontaktperson för din institution?

Funktionsadresser

Besöksadress: Södra huset (hus A, plan 5), Frescati

Postadress: Personalavdelningen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Kostnadsställe: 654000

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Personalavdelningen