Styrning

Stockholms universitet – en arbetsplats och en myndighet. Här finns stöd- och styrinformation om universitetets beslut och protokoll, styrdokument, ekonomiska arbete, kärnvärde och miljö- och hållbarhetsarbete och krisplan.

UTVALD LÄSNING

Regelboken

Här finns Stockholms universitets webbaserade förteckning över universitetsövergripande styrdokument som är beslutade av universitetsstyrelse, rektor och universitetsdirektör.

Rektorsrekrytering

Förordnandet för nuvarande rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, går ut 2025-01-31.

Miljöarbete

Här hittar du information om universitetets systematiska miljöarbete, exempelvis finns policys och regler som alla anställda vid universitetet måste förhålla sig till.

Beslut och protokoll

Här finns protokoll från universitetsstyrelsen, rektorsföredragningen och universitetsdirektören, samt anvisningar och mallar för rektorsföredragningen och universitetsdirektörens beslut.

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Sidansvarig: Rektors kansli