IA-systemet

IA-systemet (informationssystem om arbetsmiljö) är ett digitalt verktyg som ska användas vid rapportering och hantering av tillbud, olycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdom, miljö och egendom/säkerhet inom hela universitetet.

IA-systemet har ersatt det tidigare inrapporteringssystemet, SAMIR.

Mer information om IA-systemet

På sidan Incidentrapportering finner du mer information om IA-systemet.

Incidentrapportering

Kontakt

IA-support
Informationssystem om arbetsmiljö

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen