Arkivering och diarieföringUTVALD LÄSNING

Dokumenthanteringsplanen

Dokumenthanteringsplanen beskriver hur handlingar/ information ska hanteras, till exempel diarieföras.

Snabbguider för diarieföring/metadata

Här hittar du information om vilken metadata du ska använda när du diarieför.

Digitala närarkiv

I det digitala närarkivet hanteras handlingar/ information som inte finns i verksamhetssystem. Här hittar du information om SU:s gemensamma mappstruktur och filformat/-namn m.m.

Snabbguider för W3D3

Här hittar du snabbguider/ lathundar för W3D3 för dig som är huvudregistrator, registrator eller handläggare.

Rutiner för arkivering

Här finns rutiner och checklistor som stöd vid arkivering av både analoga och digitala handlingar.

Handläggningsordning för arkiv- och registraturorganisationen

Syftet med detta dokument är att förtydliga ansvarsfördelningar, roller och arbetsuppgifter inom arkiv- och registraturorganisationen.

Arkivfunktionen
Telefontider
09.30-10.30 (helgfria vardagar förutom klämdagar)
OBS! Torsdagen den 23 maj kommer beställningsformuläret att vara oåtkomligt på grund av tekniska skäl Vi hänvisar till våra e-postadresser.
Registraturen
Telefontider
09:00-11:00 (helgfria vardagar)
OBS! Torsdagen den 23 maj kommer beställningsformuläret att vara oåtkomligt på grund av tekniska skäl Vi hänvisar till våra e-postadresser.
Besöksadress
Frescatibibliotekets informationsdisk
Universitetsvägen 14D
114 18 Stockholm
Besökstider
09:00-11:00 (helgfria vardagar förutom klämdagar)

Senast uppdaterad: 2024-04-29

Sidansvarig: Stockholms universitetsbibliotek