Svensk Nationell Datatjänst

Svensk Nationell Datatjänst (SND) finns till för att ge dig tillgång till forskningsdata på ett öppet sätt.

SND:s huvuduppgift är att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. På SND:s webbplats hittar du utbildningsmaterial och många praktiska tips på hur man hanterar, strukturerar, organiserar, publicerar och bevarar forskningsdata korrekt.

Forskningsdatateamet

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Sidansvarig: Universitetsbiblioteket