Service och tjänster för lokaler

Fastighetsavdelningen samordnar frågor och service som rör universitetets lokaler. Till exempel lokalvård, brand, lås och larm, samt sköter kontakten med fastighetsägare.

För att anmäla lokalfrågor, informera om, eller lämna önskemål vid förändrat behov av lokaler, meddelar universitetets institutioner eller avdelningar Fastighetsavdelningen via Serviceportalen: su.se/serviceportalen

Felanmälan gällande värme eller ventilation sker direkt till fastighetsägaren: Akademiska Hus/felanmälan

Servicetjänster i Albano

Servicetjänsterna är samordnade och indelade i tre nivåer: grund, tillägg och projekt. För dessa tar Fastighetsavdelningen ansvar gällande avtal, funktion och kvalitetssäkring.

En grundläggande och obligatorisk nivå på tjänster som levereras till universitetets verksamheter i Albano, för att uppnå god kvalitet och service som bidrar till långsiktig och hållbar förvaltning av lokalerna.

Vid behov kan institution/verksamhet komplettera med utökad service/arbetsuppgifter (det kan vara tjänster som levereras på grundnivå, eller tjänster utöver grundnivån). Dessa tjänster räknas som tillägg och debiteras verksamheten separat. Tillägg beställs vanligtvis via Serviceportalen och kostnaden är enligt offert vid förfrågan.

Fastighetsavdelningen projektleder och genomför även anpassningar/ombyggnationer av lokaler, samt hanterar större flyttar. Denna (tredje) nivå av servicetjänst, Projekt, debiteras alltid verksamheten separat.

Se tabell: Servicetjänster i Albano (pdf) öppnas via BOX.

Boka utställningsytor och bokbord

Det finns möjlighet att boka utställningsytor och bokbord i Arrheniusbyggnaderna och i husen i Frescati Södra.

Gällande utställningar – vem /vilka som får arrangera utställningar och hur det ska gå till är reglerat i ett styrdokument. Observera att ingen försäljning är tillåten.

Utställningsyta bokas via kontakt med Servicecenter: servicecenter@su.se eller i TimeEdit.

Bord, stolar och skärmar kan tillhandahållas samt hyras i samband med bokning.

Bokbord finns tillgängliga i Frescati Södra, hus A–F i korridoren på plan 3.

Bokbord bokas på via kontakt med Servicecenter: servicecenter@su.se eller i TimeEdit.

Godsmottagning

Godsmottagningen erbjuder servicetjänster gällande post-, paket-, godshantering, servicetekniker samt återvinning.

Godsmottagningen

Teknikergruppen

Teknikergruppen erbjuder servicetjänster gällande servicetekniker.

Teknikergruppen

AV-teknik i Albano

Planerar du en föreläsning i Albano och undrar om tekniken i lokalen? Informationsteknik är upphandlad underleverantör gällande AV-utrustning och support i Albano. För utförlig information om utrustningen i de olika lokalerna, handhavande (lathundar) och support, besök Informationstekniks webbsida: support.informationsteknik.se.

För hjälp/frågor angående AV-utrustningen finns medarbetare på plats i Albano (helgfria) vardagar kl. 07:30–16:30 (lunch kl. 12:00–12.45, endast telefonsupport).

För rådgivning, bokning av teknikerstöd eller låna utrustning (exempelvis projektor, mikrofon): E-post: support@informationsteknik.se (ej akuta fel)

Vid akuta fel – ring: 08-91 19 13

AV-teknik i Frescati

Hör-, läro- och undervisningssalar på universitetsområde Frescati är utrustade med olika AV-teknik. Samtliga läro- och hörsalar är utrustade med stationära datorer.

AV-teknik – Frescati

SU-butiken

Välkomna till oss – Svante Arrhenius väg 16C, plan 2.
OBS! SU-Butiken är endast till för medarbetare vid universitetet.

SU-butiken

Lokalvård

Med rena och välskötta lokaler inom universitetet skapar vi förutsättningar för att förebygga skadegörelse, minska underhållskostnader och bidrar till en god miljö för universitetets studenter, medarbetare och besökare.

Lokalvård

Lokalvårdstjänster

De flesta av universitetets lokaler omfattas av lokalvård som innebär daglig och regelmässig städning, årlig storstädning, golvvård och fönsterputs, samt periodiserat byte/tvätt av entrémattor i allmänna ytor.

Lokalvårdstjänster

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-04-27

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen