Varbi

Nytt rekryteringssystem införs under 2024.

Stockholms universitet har tecknat avtal för ett nytt rekryteringssystem, Varbi.

Nu har universitetet snart ett nytt rekryteringssystem på plats. Rekryteringar kan börja handläggas i systemet under juni månad. Systemet är anpassat efter universitets- och högskolesektorns specifika behov och används idag av flera andra lärosäten. Verksamhetens behov har legat till grund för de krav som ställts vid upphandlingen och flera referensgrupper har bidragit i arbetet. Ett fokusområde i upphandlingen har varit informationssäkerhet. Systemet ska fortsatt stödja ett enhetligt och strukturerat arbete med rekrytering av alla kategorier av anställda vid universitetet och bidra till en rekryteringsprocess som är ändamålsenlig, effektiv, rättssäker och hållbar. Systemet är integrerat med universitetets lediga jobb, myndighetens officiella digitala anslagstavla och förvaltningsdiarium. I det nya systemet kommer t.ex. även befordrings- och docenturärenden handläggas.

Personalavdelningen erbjuder utbildning och öppet hus-tillfällen för dig som ska handlägga rekryteringar i det nya rekryteringssystemet.

Behörighet

I systemet krävs behörighet för dig som ska handlägga ett rekryteringsärende. Ifylld behörighetsblankett e-postas med attest via eduSign till: rekrytering@su.se.

Behörighet i Varbi Pdf, 148.8 kB.

Kontakt

Personalavdelningen, projektledare: Cathrine Nygren, cathrine.nygren@su.se

Senast uppdaterad: 2024-05-23

Sidansvarig: Personalavdelningen