Säkerhet och beredskap

Vid akut nödsituation: Ring 112

SOS alarm – vid akuta nödsituationer som innebär fara för liv, hälsa eller egendom för att tillkalla/meddela räddningstjänst, ambulans, polis eller giftinformation.

Ring väktare: 08-16 42 00 (om växeln ligger nere – reservnr: 08-15 42 00).

Brandsäkerhet

Här hittar du bland annat information om universitetets brandskyddspolicy, brandskyddsorganisation, utbildningar i brandskydd och tips för din säkerhet.

Checklista vid hot och bombhot

Checklista vid hot via e-post och sociala medier

Checklista – särskilda rutiner om student avlider

Checklista – anställd eller student drabbas av svårare olycka på campus

Checklista – anställd eller student drabbas av svårare personlig kris

Checklista – anställd eller student förolyckas eller avlider på campus

Om något händer – vanliga frågor

Hur får man tag i väktare på kvällar, nätter och helger? Vart vänder jag mig om dörrarna inte stänger ordentligt?

Frågor och svar – om något händer vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 2024-05-27

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen