Personalhandläggarutbildning

För ett effektivt HR-arbete krävs kännedom om de lagar, förordningar och kollektivavtal som styr verksamheten. Därutöver krävs kännedom om universitetets beslutsprocesser, rutiner och av rektor fattade policybeslut. Vilka frågor stöter vi på till exempel inför och under anställning?

Syfte

Syftet är att ge dig som arbetar med HR-administration grundläggande kunskaper om rutiner och processer för HR-arbetet vid Stockholms universitet.

Upplägg

Stockholm universitets organisation. Anställningsform och anställningsgrund, ex. tidsbegränsade anställningar och anställning av utländska medborgare, arbetstid, ledigheter, avslut av anställningar m.m.

Målgrupp

Anställda som på institutionsnivå eller motsvarande arbetar med
HR-administration och/eller HR-frågor.

Tid och plats

Tisdagen den 23 april 2024 kl. 09.00–16.00 i Albano:
Lärosal 30, hus 4, våning 2, Zon O.
Albanokarta (2627 Kb)

Antal deltagare

Max 15 personer. Företräde lämnas för nya personalhandläggare vid institution/motsvarande.

Medverkande

Medarbetare vid Personalavdelningen.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri. Vi bjuder på fika på fm (smörgås) och em.

Anmälan

Anmälan görs via kursportalen

Upplysningar

Sara Nödtveidt, tfn 08-16 20 02, sara.nodtveidt@su.se och
Anna Ohlsén, tfn 08-16 36 89, anna.ohlsen@su.se.

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Sidansvarig: Personalavdelningen