Introduktion för nyanställda kommunikatörer

En snabbkurs i att vara kommunikatör vid Stockholms universitet.

Målet är att du som nyanställd kommunikatör ska få en god inblick i hur kommunikationsarbetet vid Stockholms universitet är organiserat, vilka verktyg, kanaler, och organisatoriskt stöd som finns att tillgå. Dessutom får du möjlighet att träffa andra kommunikatörer och diskutera vilka förväntningar som finns på vår profession i den akademiska miljön.

Kursen riktar sig främst till dig som anställts som kommunikatör / motsvarande under 2023 eller 2024.

Kursen genomförs på plats för att främja diskussioner och kreativitet.

Läs mer och anmäl dig här.

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen