Avtalskatalog

Avtalskatalogen eller avtalsdatabasen som den också kallas, innehåller lokala, statliga och interna avtal som Stockholms universitet har möjlighet att avropa ifrån.

I Avtalskatalogen finns information om avtalen, deras giltighetstid, kontaktuppgifter till leverantörerna och hur beställning eller avrop ska gå till. Det är möjligt att söka efter lämpliga avtal genom fritext, avtalsnamn, leverantör eller avtalsområde.

Inköps- och upphandlingssektionen på Ekonomiavdelningen arbetar ständigt med att uppdatera och förbättra avtalskatalogen, och frågor eller synpunkter på innehållet välkomnas via kommentarsfunktionen på avtalssidan eller via Serviceportalen.

Lokala och interna ramavtal

Senast uppdaterad: 2024-05-08

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen