Informationsmöte om etikprövning av forskning som avser människor

Vid detta möte berättar vi om etikprövning av forskning som avser människor (inklusive personuppgifter).

Vi pratar om vilken forskning som ska etikprövas, vems ansvaret för etikprövning är, hur processen går till, vad som gäller vid forskningssamarbeten, vad som kan vara bra att tänka på när ansökan skrivs, mm. Vi svarar också på frågor.

Mötet riktar sig till forskande personal vid Stockholms universitet – såväl nyantagna doktorander som seniora forskare.

Mötet sker i Zoom. Mötet sker på svenska.

För att delta, anmäl dig.

Mötet arrangeras av etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd (FS). Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via etik@fs.su.se.

Varmt välkomna!

Tillfällen

Tid: 19 mars kl 10:00 - 11:00
Plats: Zoom

Senast uppdaterad: 2024-05-03

Sidansvarig: