BESTA-klassificering

Den partsgemensamma lönestatistiken inom det statliga avtalsområdet baserar sig på klassificeringssystemet BESTA, befattningsgruppering för statistik i staten.

BESTA-statistiken ska ge kunskap om vilka arbetsuppgifter som finns i staten och hur lönerna för dessa arbetsuppgifter ser ut. Vid Stockholms universitet används BESTA bl.a. som indelningsgrund i lönestatistiken i Qlick Sense och i samband med analyser av löneskillnader mellan kvinnor och män enligt diskrimineringslagen.

Beskrivning

Genomgång av BESTA-systemets syfte och tillämpning. Praktiska klassificeringsövningar.

Syfte

Att ge kursdeltagarna förståelse och kunskap för att kunna genomföra klassificering i BESTA-systemet.

Målgrupp

Chefer och personalhandläggare som arbetar med lönebildning och lönesättning vid institutioner/avdelningar.

Tid och plats

Den 11 juni 2024 kl. 09.00–12.00 i universitetets lokaler. Information om lokal skickas till deltagarna inför utbildningen.

Antal deltagare

Max 15 personer.

Medverkande

Medarbetare vid Personalavdelningen.

Anmälan

Anmälan görs via kursportalen

Sista dag för anmälan är den 3 juni. Kursen är avgiftsfri, fika ingår.

För mer information

Anders Emlund, tfn 08-16 20 32, anders.emlund@su.se, och
Cathrine Nygren, tfn 08-16 20 88, cathrine.nygren@su.se.

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Sidansvarig: Personalavdelningen