TimeEdit Core

För att få tillgång TimeEdits klient TE Core måste du gå en utbildning. Här hittar du en kort checklista.

Anmälan: Kontakta timeedit.support@su.se

Tider: Utbildningen ges under två halvdagar (2 x 3 t.), se schemalagda tillfällen via länk nedan.

Plats: Se schemat via länk nedan.

Kostnad: Utbildningen samt att börja använda TE Core är kostnadsfritt.

Särskilda förutsättningar: Blivande schemaläggare som inte tidigare jobbat studieadministrativt inom ett universitet eller en högskola måste genomgått Ladok/Sisu-utbildningarna innan de går TimeEdit-utbildningen.

Man bör förutse att man kommer att jobba regelbundet i systemet och göra minst 100 bokningar/termin för att kunna upprätthålla en rimlig användarnivå. Om inte detta förutses uppnås överväg om inte någon annan redan befintlig användare på institutionen kan hantera dessa bokningar istället. Institutioner som i dagsläge bara har en schemaläggare måste dock självklart kunna ha en back-up.

Användare som inte loggat in i systemet på mer än 180 dagar inaktiveras automatiskt.

Senast uppdaterad: 2024-04-21

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen