Urkund

Urkund är universitetets textjämförelseverktyg (ersatte Turnitin) som kan användas av alla lärare och forskare vid universitetet för att hitta den simplaste formen av plagiat.

Du kan använda Urkund på flera olika sätt: dels som en fristående webbaserad tjänst, och dels som ett integrerat verktyg i några av de plattformar som används inom Stockholms universitet, såsom Athena, ScriPro m.fl.

Hur motverkar jag plagiering?
Användning av ett textjämförelseverktyg är bara ett av många medel för att upptäcka och motverka plagiering. Läs mer om detta i Stockholms universitets handbok för lärare (pdf)

OBS! Studenter får inte tillgång till Urkund. Det är lärarens/handledarens ansvar att genomföra kontroller.

Tips och råd för studenter finns i Brightspace studentguide till förebbyggande av plagiat.

Samtliga anställda kan använda det fristående webbgränssnittet av Urkund (även doktorander). Du loggar in med ditt universitetskonto. Välj sen Stockholms universitet i listan till höger.

Senast uppdaterad: 2024-03-25

Sidansvarig: IT-avdelningen