E-handel och e-faktura

Effektivare inköp med e-handel och e-fakturor.

SFTI har publicerat en film som förklarar vad e-handel innebär. (Undertexter finns)

Om e-handel vid Stockholms universitet

Det ska vara lätt att handla rätt! E-handel bidrar till en effektivare inköpsprocess och en ökad kvalitet och service. Alla inköp ska faktureras elektroniskt.

E-handel vid Stockholms universitet

E-faktura vid Stockholms universitet

Stockholms universitet använder Raindance som e-handelssystem och systemet stödjer de standarder som rekommenderas av SFTI.

Vid e-handel anges Stockholms universitets ordernummer INyymmdd-xxx automatiskt i fältet "Orderreferens eller motsvarande" för fakturamatchning.

Saknas ordernummer utan e-handel ska institutions-/avdelningsnummer (tre siffror, fem siffror vid vissa enheter) anges i referensfältet "Beställarreferens eller motsvarande".

Beställaren ansvarar för att meddela institutions-/avdelningsnummer till leverantören vid varje beställningstillfälle.

Institutionslista

Stockholms universitet har möjlighet att skicka e-fakturor för att effektivisera fakturahanteringsprocess enligt lag (2018:1277).

Alla myndigheter har specifika beställarreferenser som måste anges i referensfältet.

Övriga referenser anges direkt i fakturan. Kontakta er myndighets ekonomifunktion om ni saknar referens.

Lathund till hur du skapar och skickar kundfakturor elektroniskt i Ekonomisystemet hittar du här:

Lathundar och mallar

Manualer och videoguider för E-handelsportalen i Raindance

E-handel för leverantörer

Stockholms universitet tar endast emot e-fakturor för att effektivisera fakturahanteringsprocess enligt lag (2018:1277).
Hänvisa leverantörerna till fullständig information gällande e-fakturor till Stockholms universitet på:

Information till leverantörer på su.se.

FAQ för E-handelsportalen

Vanliga frågor och svar kring E-handelsportalen.

FAQ E-handelsportalen

Förteckning av institutionsnummer

Institutionslista

Kontakt

Ekonomiavdelningen
Kontakta oss via Serviceportalen.
Besöksadress
Universitetsvägen 14 A, plan 4, Södra huset.
Externa kontakter kan använda följande adress:

Senast uppdaterad: 2024-05-03

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen