Certifierad inköpskoordinator - IK1

Grundutbildning för dig som vill bli certifierad inköpskoordinator vid Stockholms universitet

Inköpskoordinatorn ska fungera som verksamhetens inköpsstöd, framför allt när det gäller direktupphandlingar och avrop från ramavtal. Under utbildningen kommer du som blivande inköpskoordinator få en genomgång av upphandlingens lagar och regler, information om vad direktupphandling innebär och hur man genomför ett avrop från ett statligt ramavtal. Du kommer också få en genomgång av inköpskoordinatorns roll och ansvar och vad som förväntas av dig i egenskap av verksamhetens kontaktperson för upphandlings-, beställnings- och e-handelsfrågor.

Om antalet deltagare är färre än 3, ställs utbildningstillfället automatiskt in.

Eftersom rollen som inköpskoordinator innebär ytterligare ansvar utöver din ordinarie tjänst, måste ansvarig chef bekräfta ditt deltagande.

Anmälan till utbildningen görs av respektive verksamhetschef via Serviceportalen. Välj Ekonomiavdelningen - Inköp och upphandling - Utbildningar och workshops.

När du blivit anmäld kommer du att få en kallelse till nästkommande obligatoriska utbildningstillfälle.

Tillfällen

Tid: 16 april kl 09:00 - 16:00
Plats: meddelas senare

Tid: 24 september kl 09:00 - 16:00
Plats: D255

Tid: 5 november kl 09:00 - 16:00
Plats: E355

Senast uppdaterad: 2024-05-08

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen