Informationssäkerhet

Universitetet har ett nytt utbildningsverktyg för säker informationshantering. Utbildningen sker i form av korta kurser som skickas ut kontinuerligt med e-post.

För att förbättra och kvalitetssäkra informationshanteringen vid SU har även ett nytt utbildningsverktyg köpts in. Samtliga medarbetare bör genomföra denna utbildning för att minska risken för digitalt intrång, sabotage, skadlig kod och bedrägeri. Ansvaret för att genomföra utbildningen ligger på dig som medarbetare och det kommer följas upp av din närmsta chef.

Universitetet har anlitat Nimblr för att genomföra denna utbildning.

Se styrdokument för informationssäkerhetspolicy

Senast uppdaterad: 2024-04-26

Sidansvarig: