TimeEdit Core

TimeEdit är det schemaläggnings- och resursbokningssystem som används på Stockholms universitet. För schemaläggning används applikationen TimeEdit Core .

TimeEdit består av en rad olika applikationer för olika funktioner och behov: för planering, schemaläggning och bokning av resurser.

Regler för användandet av TimeEdits klient på SU

Regler för användning av lokalboknings-och schemaläggningssystem Pdf, 304.1 kB.

Att boka lokaler för undervisning

Information om bokning av lärosalar, lokaler för konferenser samt bokningsschema (under Campus och lokaler)

Behörighet till TimeEdit Core

Per default får användare behörighet att boka de kurser och lokaler som hör till sin institution. Vid samarbete med andra institutioner i schemaläggning av kurser/delkurser kan användare få behörighet till flera institutioners kurser, genom att kontakta timeedit.support@su.se.

Alla bokningar i systemet får en "behörighetsflagga" som är den institutionen som användaren som skapat bokningarna tillhör. Enbart användare som har behörighet till samma institution kan omboka eller avboka de.

Alla kan se allas bokningar.

Bokningsbara resurser som hämtas från andra system

  • Institutioner och underenheter
  • Lärare/Personer
  • Kurskoder
  • Kurstillfällen (en termin bak, innevarande termin och två terminer fram hämtas)
  • Delkurser (moduler från Ladok)

Ovanstående läggs med andra ord normalt sett inte in manuellt. Saknas det kurser som borde finnas ska du kontakta supporten för TimeEdit. Externa lärare som saknar universitetskonto men som ofta återkommer, kan vi också lägga in manuellt för att underlätta för schemaläggningen.

Kontakt: TimeEdit support

Bokningsbara resurser som behörig användare kan skapa själv

  • Studentgrupper (grupp, undergrupp och delgrupp)
  • Moment
  • Delkurser
  • Personalgrupper
  • Utrustning

Se lathund för att skapa objekt av respektive typ

Beställning och utbildning

Fastighetsavdelningen ger utbildningen som är obligatorisk för att få ett användarkonto och börja använda TE Core för schemaläggning och resursbokning.

Se utbildning i TimeEdit Core

Användarnamn är ditt Sukat-ID. Vid bortglömt lösenord klicka på "Glömt lösenord".

Användare som inte loggar in och använder systemet på mer än 180 dagar avaktiveras automatiskt. För att bli återaktiverad efter ex. en längre tjänstledighet, kontakta timeedit.support@su.se

Skarp server

https://cloud.timeedit.net/su/client

Efter genomgången utbildning får varje ny användare mejlat till sig ett engångslösenord, som vid första inloggningen byts till något eget. Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt och innehålla minst en siffra.

Testserver

https://cloud.timeedit.net/su_utb/client

Testservern används för utbildning och test av nya funktioner, och är tillgänglig för samtliga användare. OBS! Texten "Test" ska synas i kalendrarnas bakgrund.

Kontakt

Lokalbokning
Om du behöver boka en lokal men din institution/avdelning saknar administratör med behörighet till systemet, vänligen kontakta supporten via e-post.
Support TimeEdit
För information och frågor om de olika applikationerna av TimeEdit.

Senast uppdaterad: 2024-05-16

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen