Video- och ljudproduktion

Videor eller podcasts kan vara ett bra sätt att nå ut med ditt budskap. Här har vi samlat tips och råd till dig som är intresserad av film- och ljudproduktion.

Ta hjälp av Medieproduktion

Universitetets in-housebyrå Medieproduktion kan hjälpa dig med olika typer av filmprojekt. Vi skapar allt från forskningsreportage och explainers till rekryteringsfilmer för att engagera studenter.

I vår studio kan vi spela in samtal med en eller flera gäster eller videoföreläsningar. Vi producerar också digitala evenemang, webbsändningar samt podcasts och annat ljudinnehåll. Varmt välkommen att kontakta oss för att omvandla dina idéer till engagerande medieproduktioner.

Medieproduktion

Filma själv

Funderar du på att göra din film själv? Här finns tips och information om vad du behöver tänka på då. Det finns naturligtvis väldigt många olika sätt att göra film på. Alla kräver dock planering. Börja med att formulera vad det är du vill att den som ska se filmen ska få med sig efter att tittat.

Med videotjänsten video.su.se kan du enkelt spela in instruktionsfilmer genom att spela in skärm, kamera och mikrofon på din dator. Testa dig fram och när du är nöjd så spara din inspelning.

Videotjänsten

För produktion av film och rörlig bild finns en verktygslåda av mallar som stärker SU:s visuella identitet.

Ta kontakt med visuellidentitet@su.se för tillgång till biblioteket i Adobe Library.

Ta kontakt med medieproduktion@su.se för support av mallarna i Clipsk när du filmar med mobilen.

När du använder ett foto, en rörlig bild eller en illustration, kontrollera alltid hur dessa får användas. Bilderna i Mediabanken är inköpta av olika fotografer för olika ändamål och kanaler. Copyright-informationen berättar vad som gäller.

För publicering av fotograferade konstverk på universitetsområdet ansöker du om rättigheter via Bildupphovsrätt (BUS). Blanketter och prislistor finns på BUS hemsida.

Namnge upphovsperson

Namnge alltid fotograf/illustratör i samband med att bilden visas. På webben lägger du fotografens eller illustratörens namn alltid i bildtexten (aldrig i alt-texten). I rörlig bild läggs informationen i eftertexten.

Upphovsrätt för anställda vid Stockholms universitet

För bilder tagna av administrativ och teknisk personal anställda vid Stockholms universitet tillhör upphovsrätten Stockholms universitet. För forskande och undervisande personal gäller det så kallade lärarundantaget – upphovsrätten tillhör den enskilde medarbetaren.

Personer som återges på film och kan kännas igen ska alltid tillfrågas. De behöver skriftligen godkänna att filmerna används för Stockholms universitet. Det är alltid universitetets samtyckesblanketter som ska användas och dessa får ej ändras. Du som beställer filmen ansvarar själv för att arkivera samtyckesblanketten. Du ska kunna söka fram personuppgifter enkelt om någon begär registerutdrag.

Vuxna

Blankett för samtycke – namn, bild, film, intervju (vuxna) Pdf, 183.7 kB.

Consent form – name, photo, film, interview (adult) Pdf, 287.6 kB.

Barn

Blankett för samtycke – namn, bild, film, intervju (barn) Pdf, 184.3 kB.

Consent form – name, photo, film, interview (child) Pdf, 172.3 kB.


På videotjänsten video.su.se kan du som medarbetare publicera din film. Tänk på att film som publiceras så att allmänheten kan se den ska tillgänglighetsanpassas. Det innebär att den ska undertextas och i vissa fall syntolkas.

Videotjänsten

Tillgänglighetsanpassning av video

Videor ska vara undertextade redan vid publicering (undantaget direktsändningar som ska vara textade senast 14 dagar efter publicering).

Med tjänsten Tal-till-text kan du få ljudfiler transkriberade och videofilmer undertextade. Det finns stöd för transkribering och undertextning i fler språk.

Tal-till-text tjänsten vid universitetet
Riktlinjer för undertextning (pdf från medietextarna)
Digital tillgänglighet vid Stockholms universitet

Kontakt

Medieproduktion

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen