The Conversation

Workshop med The Conversation för att nå ut internationellt.

The Conversation publicerar populärvetenskapliga forskningsnyheter för en internationell publik och når miljontals läsare varje månad.

Grundidén bakom The Conversation är att forskare skriver populärvetenskapligt och intresseväckande om aktuella händelser. Texten är fri att publicera vidare (men inte ändra) för vem som helst. Konceptet blev efter starten 2009 snabbt en succé; idag finns flera regionala upplagor i världen.

Tack vare medlemskapet i den icke vinstdrivande stiftelsen bakom The Conversation har forskare vid Stockholm universitet möjlighet att få stöd att nå internationell publik samt få träna sig i att skriva om sin forskning för en bredare målgrupp.

Läs mer om The Conversation: theconversation.com/uk

Här finns artiklar i The Conversation skrivna av forskare vid Stockholms universitet: Artiklar i The Conversation

Workshops två gånger om året

En gång per termin besöker redaktörer från The Conversation i London Stockholms universitet för att hålla workshops för forskare om att skriva i The Conversation. Håll utkik i medarbetarkalendern.

Medarbetarkalendern

Kontakt

Har du frågor? Hör av dig till Kommunikationsavdelningen: redaktion@su.se

Senast uppdaterad: 2024-04-26

Sidansvarig: