Redovisning

På Stockholms universitets medarbetarsida om redovisning hittar du omfattande information och resurser relaterade till universitetets ekonomihantering. Här finns bland annat kontoplaner, ekonomikalendrar, instruktioner för bokslut och periodiseringar, samt guider och mallar för olika redovisningsprocesser. Sidan erbjuder också kontaktinformation till Ekonomiavdelningen för vidare hjälp och support.

Kontoplan

Ekonomikalendern

Generellt gäller att periodstängning för kund- och leverantörsfakturor sker sista arbetsdagen i månaden kl. 17:00. Periodstängning för bokföringsordrar sker andra vardagen i efterföljande månad kl. 17:00.

Se datum för periodstängningar 2024

Informationstillfällen om bokslut och uppföljning erbjuds inför varje tertial. Syftet med dessa tillfällen är att informera om viktiga tidpunkter och checklistor samt ge övrig information om nya rutiner, regler m.m inom det ekonomiadministrativa området. Informationsmaterial publiceras i samband med informationstillfällena.

Information om bokslut och uppföljning

Ekonomihandboken

Ekonomihandboken är under omarbetning och kommer att inkludera alla nya rutiner. Ny information kommer att fyllas på löpande. Det finns en kortfattad rutinbeskrivning av flöden och processer till dess att Ekonomihandboken är klar.

En allmän orientering av flöden och processer kring återkommande redovisningsfrågor.

Kortfattade rutinbeskrivningar

Hantering av anläggningstillgångar på Stockholms universitet.

Anläggningsredovisning

Guider, lathundar och mallar

Lathundar, mallar och utbildningsmaterial inom ekonomiadministration och ekonomisystem på Stockholms universitet.

Ekonomiblanketter

Förteckning av institutionsnummer

Institutioner och avdelningar inom förvaltningen som är registrerade i ekonomisystemet.

Institutionslista

Kontakt

Ekonomiavdelningen
Kontakta oss via Serviceportalen.
Besöksadress
Universitetsvägen 14 A, plan 4, Södra huset.

Senast uppdaterad: 2024-05-23

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen