Om Stockholms universitets arkiv

Stockholms universitet är förvaltare för sitt och sina föregångares arkiv. Till dem hör till exempel Stockholms högskolas arkiv, Journalisthögskolan och Lärarhögskolan i Stockholm (LHS).

Stockholms universitets arkiv

Stockholms universitet, som började sin verksamhet 1 juli 1960, är en egen arkivbildare. I universitetets centralarkiv finns både handlingar från universitetsförvaltningen, institutioner och centrumbildningar under fakultet.

Utöver universitetsförvaltningens arkiv finns idag cirka 130 institutionsarkiv från universitetets 50-åriga verksamhet. Omorganisationer i verksamheten avspeglas i arkivbildningen och vid större ändringar avslutas arkivbildare och nya tillkommer. År 1964 inrättades den samhällsvetenskapliga fakulteten vid universitetet och fakultetens protokoll bildar till exempel en egen serie inom universitetsförvaltningens arkiv.

Varje institution är en egen delarkivbildare och ansvarar för sitt eget arkiv. Äldre delar av institutionsarkiven förs löpande över till centralarkivet. Yngre handlingar förvaras vid respektive delarkivbildare.

I centralarkivet finns även handlingar från:

 • Socialhögskolan i Stockholm
 • Journalistinstitutets/Journalisthögskolans i Stockholm
 • Lärarhögskolan i Stockholms (LHS) förvaltnings- och forskningsarkiv
 • Personarkiv för Ulla-Britta Bruun

Sök i arkivförteckningarna, beställ kopior på eller låna handlingar:

Sök i arkivet med Visual Arkiv

Stockholms högskolas arkiv

Stockholms högskola började sin verksamhet 14 oktober 1878 i ämnena fysik och kemi, något senare även i matematik och geologi. Våren därpå tillkom även ämnena botanik och zoologi. År 1904 erhölls examensrätt för högskolan och den första doktorsgraden utdelades 1906. År 1907 inrättades den stats- och rättsvetenskapliga avdelningen och år 1919 den humanistiska avdelningen.

I Stockholms högskolas arkiv ingår äldre förvaltningshandlingar för tiden före 1 juli 1960 och består bland annat av protokoll, skrivelser, matriklar över studerande, examensbevis, personal- och räkenskapshandlingar.

Arkivet är till stor del överlämnat till Riksarkivet Täby- Arninge (Krigsarkivet). För information om besöksadress och öppettider, se Täby-Arninge (Krigsarkivet) .

Det finns fortfarande kvar handlingar från Stockholms högskolas tid inom Stockholms universitet. Strödda institutionshandlingar finns från 1800-talets slut, men flertalet handlingar är från 1950-talet. Dessa är alltså inte överlämnade till Riksarkivet utan ingår i universitetets olika institutionsarkiv.

Arkivförteckningen till Stockholms högskolas arkiv återfinns i Nationella arkivdatabasen, NAD. Frågor kring arkivet besvaras även av centrala arkivfunktionen.

Lärarhögskolan i Stockholms (LHS) arkiv

Lärarhögskolan i Stockholms (LHS) verkade under olika former mellan åren 1956 till 2007. Från 2008 flyttades verksamheten över till Stockholms universitet.

Förvaltningsarkivet

Förvaltningsarkivet för LHS finns i centralarkivet vid Stockholms universitet. Det innehåller förvaltningens handlingar som till exempel:

 • protokoll
 • diarieförda handlingar
 • examensbevis
 • anställningshandlingar
 • ekonomihandlingar

Lärarhögskolan har sedan 1968 producerat ett stort antal mediefilmer som delvis bevarade på VHS men en stor del har digitaliserats.

Institutionsarkiven

Institutionerna vid LHS står som egna delarkivbildare. Samtliga institutionsarkiv från 1956 till höstterminen 2007 är överlämnade till Stockholms stadsarkiv.

I institutionernas arkiv finns till exempel:

 • institutionsprotokoll
 • diarium
 • kursplaner
 • lärdoklistor
 • examensarbeten
 • forskningsprojekt

För information om besöksadress och öppettider, se Stockholms stadsarkiv - Öppettider och kontaktinformation

Personarkiv

I Lärarhögskolan i Stockholms (LHS) arkiv förvaras två personarkiv tillhörande Ulla Britta Bruun respektive Stina Sandels. Dessa handlingar finns inte digitaliserade.

Ulla-Britta Bruun var lärare och psykolog. Hennes främsta arbete omfattade förskoleseminariet där hon var en flitig föreläsare landet runt. Arkivet som donerades till LHS 1993 består av hennes manuskript, korrespondens och andra handlingar som rör hennes verksamhet.

Personarkivet förvaras vid Stockholms universitet.

Stina Sandels var sedan 1960-talet verksam som professor vid LHS. Hennes arbete inriktade sig på trafiksäkerhet för barn och lade sedan grunden för trafiksäkerhetsarbete runt om i Europa. Sandels anlitades vid flera tillfällen som vittnespsykolog i sexualbrottsmål angående små barn. Arkivet består av hennes manuskript, personliga handlingar, korrespondens samt andra handlingar kring hennes verksamhet.

Personarkivet är överlämnat till Stockholms stadsarkiv.

Sök i arkivet med Visual Arkiv

Arkivförteckningen visar vilka handlingar som finns i arkivet hos arkivbildaren. Stockholms universitet använder Visual Arkiv som arkivförteckningssystem. Med hjälp av Visual Arkiv Sök kan du söka i publicerade arkivförteckningar som är öppna för allmänheten.

Du kan antingen göra en fritextsökning eller detaljerad sökning. Du kan växla mellan dem på startsidan eller välja att göra det högst upp på sidan. Du kan också välja att se alla arkivbildare.

Såhär söker du i arkivet med Visual Arkiv

Arkivfunktionen
Telefontider
09.30-10.30 (helgfria vardagar förutom klämdagar)
OBS! Torsdagen den 23 maj kommer beställningsformuläret att vara oåtkomligt på grund av tekniska skäl Vi hänvisar till våra e-postadresser.

Senast uppdaterad: 2024-04-05

Sidansvarig: Stockholms universitetsbibliotek