Sök i arkivet med Visual Arkiv

Arkivförteckningen visar vilka handlingar som finns i arkivet hos arkivbildaren. Stockholms universitet använder Visual Arkiv som arkivförteckningssystem. Med hjälp av Visual Arkiv Sök kan du söka i publicerade arkivförteckningar som är öppna för allmänheten.

Såhär söker du i Visual Arkiv Sök

Du kan antingen göra en fritextsökning eller detaljerad sökning. Du kan växla mellan dem på startsidan eller välja att göra det högst upp på sidan. Du kan också välja att se alla arkivbildare.

Visual Arkiv Sök

Fritextsökning

Fritextsökning ger möjligheten att söka på max tre söktermer per sökning.

Visual Arkiv Sök - Fritextsökning

Om du anger söktermen ”protokoll” får du samtliga resultat där söktermen ”protokoll” ingår. Genom att till exempel ange ett institutionsnamn, till exempel "historiska institutionen", som den andra söktermen avgränsas sökningen till att ge resultat där protokoll och institutionsnamnet ingår. Du kan avgränsa sökningen ytterligare genom att skriva in en tredje sökterm, till exempel ”institutionsstyrelsen”.

Fliken Fritextsökning är vald. Sökterm 1 innehåller ordet "protokoll", Sökterm 2 orden "historiska institutionen" och Sökterm 3 ordet "institutionsstyrelsen".

Detaljerad sökning

Detaljerad sökning möjliggör för dig att söka mer avgränsat, till exempel söka fram en viss typ av handling, serie eller volym för en specifik arkivbildare.

Visual Arkiv Sök - Detaljerad sökning

Du kan välja mellan att söka på Arkivbildare, Historik eller Volymer/Handlingstyper. Samtliga fält inom respektive menyval kan kombineras med varandra.

I fliken Detaljerad sökning visas alternativen Arkivbildare, Historik och Volymer/Förvaringsenheter.

Se alla arkivbildare

Funktionen Se alla arkivbildare listar alla arkivförteckningar i en trädvy.

Visual Arkiv Sök - Se alla arkivbildare

Här väljer du mellan förteckningar till och med 2012 enligt det allmänna arkivschemat och från och med 2013 enligt processbaserad/ verksamhetsbaserad arkivredovisning. Dessa markeras av blå rubriker.

Rubriken Arkivförteckningar enligt det allmänna arkivschemat är markerat i blått. Under rubriken visas några exempel på institutioner som har arkivförteckningar.
Rubriken Arkivförteckningar enligt processbaserad arkivredovisning är markerad med blå färg. Under rubriken listas några exempel på institutioner.

När du har valt en arkivbildare i listan

Efter att en arkivbildare har valts i listan kan du öppna nya nivåer genom att trycka på pilen i vänsterkanten och därefter välja serier eller volymer.

Bilden visar ett exempel på hur ett arkivträd ser ut i Visual Arkiv Sök.

Till höger visas mer detaljer av den aktuella posten, till exempel tid, anmärkningar och placering.

Exempel på hur en serieanmärkning kan se ut i Visual Arkiv. Grunduppgifterna som visas är Signum, Namn och Anmärkning.
Exempel på hur en volymanmärkning ser ut i Visual Arkiv Sök. Rubrikerna Grunduppgifter och Placering visas.

Beställ kopior på handlingar från centralarkivet

För att beställa kopior på handlingar från centralarkivet, kontakta oss via vårt formulär.

Utlån av allmänna handlingar från centralarkivet

Utlån av allmänna handlingar från centralarkivet kan behöva göras av olika anledningar, till exempel om skanning eller läsning på plats inte är ett alternativ.

Utlån av handlingar för externa parter

Vid utlån för forsknings- och studieändamål utanför myndigheten, vänligen beställ via formulär.

Utlån för medarbetare vid Stockholms universitet

Institutioner, förvaltningsavdelningar eller centrumbildningar som har levererat sina handlingar till centralarkivet kan låna sina egna handlingar. Lån får endast ske genom institutionens arkivvårdare och mot signering av en låneblankett. De utlånade handlingarna ska förvaras på ett betryggande sätt under lånetiden. Arkivfunktionen lånar endast ut hela volymer.

Om institutionen vill låna arkivhandlingar kontaktar arkivvårdaren centrala arkivfunktionen genom vårt beställningsformulär.

Vid beställning ska arkivvårdaren uppge följande:

  • delarkivbildarens (institutionens, förvaltningsavdelningens eller centrumbildningens) namn
  • seriens namn, tidsangivelse och volymnummer, det vill säga volymsignum (t ex F 2 A:1)

Handlingar hämtas/lämnas tillbaka personligen av arkivvårdare eller ombud för arkivvårdare enligt överenskommelse.

Arkivfunktionen
Telefontider
09.30-10.30 (helgfria vardagar förutom klämdagar)

Senast uppdaterad: 2024-03-19

Sidansvarig: Stockholms universitetsbibliotek