Prisma

I Prisma kan du som forskare söka bidrag från de svenska finansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Karolinska institutet, Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen och Skolforskningsinstitutet och hantera dina beviljade bidrag.

Stockholms universitets organisationskonto i Prisma

Din institution behöver inte skapa ett organisationskonto. Stockholms universitet har ett organisationskonto och din institution faller in under universitets organisationskonto.

Stockholms universitets organisationskonto administreras av Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd. Huvudansvarig för organisationskontot på Stockholms universitet är Iuliana Domina, forskningshandläggare vid avdelningen.

Du som deltar i granskningsarbetet av ansökningar kommer här hitta all information och kunna registrera data. Målsättningen med Prisma är att förenkla arbetet för sökande, granskare och medelsförvaltare. Innan du som forskare kan ansöka om medel, måste du skapa ett personligt konto i Prisma.

Instruktioner till Prisma

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd