Högskolepedagogik

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande..

Centrumet erbjuder universitetets lärare och pedagogiskt ansvariga:

  • Behörighetsgivande och kompetensutvecklande kurser i högskolepedagogik
  • Kompetensutvecklande aktiviteter om undervisning och lärande som konferenser, workshoppar, högskolepedagogiska temadagar samt ämnesdidaktiska seminarier

Centrum för universitetslärarutbildning (egen webbplats)

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sidansvarig: Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL)