Arkivering och diarieföring

Centrala arkiv- och registraturfunktionen erbjuder utbildning för både registratorer och arkivvårdare. Alla som jobbar som registrator i W3D3 ska genomgå en utbildning i W3D3.

Här kan du läsa mer om våra två utbildningar inom W3D3:

Hör av dig om du är handläggare vid universitetsförvaltningen och är i behov av utbildning i W3D3.

Registraturen
Telefontider
09:00-11:00 (helgfria vardagar)
OBS! Torsdagen den 23 maj kommer beställningsformuläret att vara oåtkomligt på grund av tekniska skäl Vi hänvisar till våra e-postadresser.
Besöksadress
Frescatibibliotekets informationsdisk
Universitetsvägen 14D
114 18 Stockholm
Besökstider
09:00-11:00 (helgfria vardagar förutom klämdagar)
Arkivfunktionen
Telefontider
09.30-10.30 (helgfria vardagar förutom klämdagar)
OBS! Torsdagen den 23 maj kommer beställningsformuläret att vara oåtkomligt på grund av tekniska skäl Vi hänvisar till våra e-postadresser.

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Sidansvarig: Stockholms universitetsbibliotek