Säkerhet

Utbildningar i brandsäkerhet, första hjälpen, hjärt- och lungräddning och säkerhet på lab, utbildningar i KLARA samt krisplanering erbjuds bland annat av sektionen för säkerhet.

Flera av utbildningarna erbjuds vid olika tillfällen under vår- och höstterminen. Men det går att ordna separata utbildningstillfällen för en specifik grupp om så önskas.

Kontakt

För frågor angående säkerhetsrelaterade tjänster, kontakta Peter Klysing, säkerhetschef, e-post: peter.klysing@su.se

Senast uppdaterad: 2024-04-16

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen