Matomo

Stockholms universitet använder verktyget Matomo för webbstatistik och -analys.

Med verktyget Matomo kan du göra webbmätning och analys av alla SU:s webbplatser. Varje institution har ett eget användarkonto i Matomo för de egna webbplatserna och kan även följa alla webbsidor på su.se-domänen och därigenom få en övergripande bild av besökarnas beteenden.

Du kan skapa automatiska e-postrapporter för att kunna följa statistik för önskade delar av webben. Det finns även möjlighet att mäta interaktion från kampanjer i sociala medier.

Kontakta din ansvariga huvudredaktör för att ta del av din institutions/avdelnings webbstatistik:

Kontaktlista med kommunikatörer och ansvariga huvudredaktörer

Senast uppdaterad: 2024-05-17

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen