DMPonline

Du som forskar ska upprätta en datahanteringsplan (data management plan, DMP) för ditt forskningsprojekt.

I DMPonline finns mallar baserade på krav från specifika forskningsfinansiärer, som till exempel Vetenskapsrådet och Horizon Europe. Vår lokalt utvecklade mall ("SU-VR DMP template") följer Vetenskapsrådets mall och rymmer maskinläsbara flervalsfrågor vilket underlättar ifyllnad och förenklar framtida arkivering av datahanteringsplanen.

En datahanteringsplan är ett "levande" dokument som bör hållas uppdaterat under hela projektet. Du kan välja att skriva planen på engelska eller svenska, så länge din finansiär inte kräver ett specifikt språk.

Instruktioner till DMPonline

Forskningsdatateamet

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sidansvarig: Universitetsbiblioteket