DiVA

Forskare vid Stockholms universitet ska registrera sin publiceringsaktivitet i DiVA. Det gäller allt från populärvetenskapliga skrifter och böcker till vetenskapliga artiklar och monografier..

DiVA vid Stockholms universitet innehåller publikationer producerade av universitetets forskare och studenter. Sedan 2007 ska DiVA innehålla bibliografiska uppgifter om samtliga publikationer från Stockholms universitets forskare och lärare. Universitetsbiblioteket ansvarar kvalitetssäkring av posterna i DiVA och gör regelbundna importer från Web of Science.

Som forskare ska du själv – för de publikationer som inte importerats automatiskt – registrera bibliografiska uppgifter i DiVA och ladda upp den elektroniska versionen av din publikation via ett webbformulär. Du loggar in med ditt universitetskonto. Studenter som vill publicera sin uppsats i fulltext eller har frågor om registrering eller publicering i DiVA, ska alltid kontakta sin institution.

Publikationer från Stockholms universitet
Parallellpublicera i DiVA
Registrera dina publikationer i DiVA

Publikationsdatabas
Frågor om registrering och data i publikationsdatabasen DiVA

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sidansvarig: Universitetsbiblioteket