Sociala medier

Stöd för dig som använder, eller funderar på att använda, sociala medier i ditt arbete på universitetet.

Checklista för att komma igång med en kanal

Checklistan är till för institutioner, centra och övriga enheter inom Stockholms universitet som funderar på att starta upp en kanal i sociala medier. Här finns råd om vad som är viktigt att tänka på.

Checklista för sociala medier

Ansvar för innehåll

Ansvaret för kommunikationen följer övrig ansvarsfördelning vid universitetet, se styrdokument i Regelboken:

Organisation och beslutsstruktur

Så kommunicerar vi i sociala medier

Universitetets visuella identitet, tonalitet och språkriktlinjer ska följas i alla kanaler, oavsett vem som har innehållsansvar eller är redaktör. Se riktlinjer nedan:

Att skriva för sociala medier

Under Textproduktion hittar du riktlinjer för vad du ska tänka på när du skriver för sociala medier. Där finns även information om hashtags:

Textproduktion: Skriva för sociala medier

Så hanterar du kommentarer i sociala medier

Ibland har vi svårt att veta hur vi ska besvara frågor och kommentarer i sociala medier. Här hittar du vår lathund om hur du kan agera vid olika situationer.

Hantera kommentarer i sociala medier

Kontakt

Sociala medier

Senast uppdaterad: 2024-05-20

Sidansvarig: