Inköp

Här hittar du stöd i ditt arbete med upphandlings- och inköpsfrågor.

Text

Avtalskatalog

I avtalskatalogen finns information om avtalen, deras giltighetstid, kontaktuppgifter till leverantörerna och hur beställning eller avrop ska gå till. Det är möjligt att söka efter lämpliga avtal genom fritext, avtalsnamn, leverantör eller avtalsområde.


Vill du lämna synpunkter på ett avtal klicka här

Upphandlingsverktyg

Kommers eLite är eUpphandlingssystemet för professionella upphandlare. Kommers eLite hanterar processen från planerad upphandling till avtalspublicering men även avrop och fakturahantering.

Inköpskoordinatorer

Har du en fråga om upphandling, avrop eller beställningar ska du i första hand vända dig till inköpskoordinatorn på din institution/avdelning enligt listan nedan.

Certifierade inköpskoordinatorer

Att beställa – hur gör man?

På den här sidan hittar du information om de olika sätt att köpa och beställa varor och tjänster som finns vid Stockholms universitet.

Att beställa - hur gör man?

Lathund direktupphandling

Stöd och vägledning vid genomförande av direktupphandlingar.

Lathund direktupphandling

Direktupphandlingsmallar

Här hittar du de mallar och blanketter som ska användas i de direktupphandlingar som verksamheterna själva ansvarar för, det vill säga direktupphandlingar under 700 000 kr. Anmäl alltid behov av upphandling över 100 000 kr till Inköps- och upphandlingssektionen via Serviceportalen innan upphandlingen påbörjas. Dit kan du också vända dig för råd och stöd.

Inköpsnytt - Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Inköps- och upphandlingssektionen, Ekonomiavdelningen.
Inköpsnytt ges ut fyra gånger per termin och skickas till Stockholms universitets inköpskoordinatorer samt administrativa chefer och prefekter.


Starta prenumeration

När du har anmält dig som prenumerant får du ett bekräftelsemail med en länk. OBS att du måste klicka på länken för att aktivera prenumerationen.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Inköpsnytt har följande utgivingsdatum 2024:

  • 15 februari
  • 15 mars
  • 15 april
  • 15 maj
  • 17 juni
  • 16 september
  • 15 oktober
  • 15 november
  • 16 december


Kontakt

Inköp- och upphandlingssektionen
Kontakt med inköps- och upphandlingssektionen alltid i första hand ske via serviceportalen.
Externa kontakter kan använda följande adress:

Senast uppdaterad: 2024-05-15

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen