Bild

Stockholms universitet strävar efter en sammanhållen bildkommunikation. Detta får vi genom att följa Stockholms universitets bildmanér, att i första hand välja Mediabankens bilder eller att anlita våra upphandlade fotografer.

Genom konsekvens förmedlar vi en enhetlig och tydlig bild av vårt universitet.

Bildspråk

Universitetets bildspråk beskriver vad som kännetecknar våra bilder. Det är av största vikt att följa maneret eftersom vi önskar visa en sammanhållen och tydlig bild av Stockholms universitet – vårt varumärke.

Bildspråk

Bildkällor

Som medarbetare har du tillgång till flera bildkällor. Använd i första hand universitetets mediabank. Var noga med bildval så det följer universitetets visuella identitet. Leverantör av illustrationer och animationer är Azote AB.

I mediabanken finns SU:s gemensamma bilder som kan laddas ner av anställda och användas i våra kanaler. Mappen för pressbilder är öppen även för andra. Medarbetare loggar in med sitt universitetskonto. Leverantörer och övriga kontaktar visuellidentitet@su.se för inloggningsuppgifter.

Mediabanken
Mediabankens funktioner och nyheter (under Stöd och verktyg)

Britannica Image Quest är en tjänst som erbjuds av universitetsbiblioteket. Du behöver vara registrerad som student, forskare eller anställd vid Stockholms universitet för att logga in i bibliotekets e-resurser. Kontrollera bildernas upplösning. De flesta är lågupplösta och bör då enbart användas till webb, eller små format i utskrifter.

Britannica Image Quest

Upphandlade bildbyåer, samt leverantör för illustration och animation

Komplett information för respektive tjänst finns i Avtalskatalogen under Kommunikation och PR/Foto och illustration.

Mostphotos är upphandlad bildbyrå med generella bilder för publiceringar i SU:s kanaler. Tjänsten är även upphandlad för bilder till forskningskommunikation, men det är samma tjänst. Anställda, främst kommunikatörer och webbredaktörer, får inloggning till kontot genom ansökan till Kommunikationsavdelningen: visuellidentitet@su.se.

Kontot ger anställda begränsat antal nerladdningar per månad.

Mostphotos

Folio är upphandlad svensk bildbyrå för att komplettera universitetets egna mediabank samt upphandlade konton för generella bilder från Mostphotos.

Användare skapar egna konton efter kontakt med Folio, och betalar själva bilderna utefter användning.

Folio

SU har tecknat avtal för produktion av illustrationer och animationer, allt från enklare generella illustrationer till avancerad vetenskaplig infografik.

Azote AB

Beställ fotografering

Tyvärr behöver vi meddela att avtalen för fotograftjänster löpte ut 8 augusti 2023. Så fort avtal finns på plats kommer vi gå ut med information i interna och Kommunikationsnätverkets nyhetsbrev.

Kontakta visuellidentitet@su.se för att få information hur du ska gå tillväga för att beställa fotografering.

Fotografera själv

Om du väljer att själv fotografera är det viktigt att fotografera enligt Stockholms universitets bildmanér samt att bilderna som publiceras har hög kvalitet.

Var noga med att personer som kan identifieras ska fylla i en samtyckesblankett:

Vuxna

Samtycke till behandling av personuppgifter för Pdf, 183.7 kB.
redaktionellt- och marknadsföringsändamål (vuxna) Pdf, 183.7 kB.

Consent for processing of personal data for Pdf, 287.6 kB.
editorial purposes and marketing activities Pdf, 287.6 kB. (Samtyckesblankett på engelska)

Barn

Samtycke till behandling av personuppgifter för Pdf, 184.3 kB.
redaktionellt- och marknadsföringsändamål (barn) Pdf, 184.3 kB.

Consent for processing of personal data for Pdf, 172.3 kB.
editorial purposes and marketing activities (child) Pdf, 172.3 kB. (Samtyckesblankett på engelska)

Bildhantering

Så här hanterar du bilder.

När du söker bilder, använd i första hand SU:s Mediabank, upphandlad fotograf eller en bildbyrå. Var noga med att alltid kontrollera källan.

Begär alltid upphovsmannens tillstånd om bilder ska retuscheras eller på annat sätt manipuleras.

Institutioner/centra/avdelningar ansvarar för att lagra de bilder som man själv har beställt. Observera att Mediabanken endast innehåller aktuella, universitetsgemensamma bilder och inte är tänkt som ett generellt bildarkiv.

Har du bilder som kan vara av intresse för hela universitetet? Då kan de läggas i Mediabanken. Skicka bilderna tillsammans med information om fotograf och vad bilderna föreställer till visuellidentitet@su.se.

Upphovsrätt

När du använder ett foto, en rörlig bild eller en illustration, kontrollera alltid hur dessa får användas. Bilderna i Mediabanken är inköpta av olika fotografer för olika ändamål och kanaler. Copyright-informationen berättar vad som gäller.

För publicering av fotograferade konstverk på universitetsområdet ansöker du om rättigheter via Bildupphovsrätt (BUS). Blanketter och prislistor finns på BUS hemsida.

Bildupphovsrätt.se

Namnge upphovsman – bildbyline

Enligt upphovsrättslagen ska man alltid namnge fotograf eller illustratör i samband med att bilden visas, där det är möjligt. På webben lägger du fotografens namn som bildtext (inte alt-text). I rörlig bild läggs informationen i eftertexten.

Upphovsrätt för anställda vid Stockholms universitet

För bilder tagna av administrativ och teknisk personal anställda vid Stockholms universitet tillhör upphovsrätten Stockholms universitet. För forskande och undervisande personal gäller det så kallade lärarundantaget – upphovsrätten tillhör den enskilde medarbetaren.

Upphovsrätt och licenser

Det finns flera saker du behöver tänka på om hur du hanterar upphovsrätt för ditt eget material och vad du behöver tänka på om du vill använda andras upphovsrättsskyddade material.

Upphovsrätt och öppna licenser (under Forskning)

Samtyckesblanketter

Personer som återges på bild och kan kännas igen ska alltid tillfrågas. De behöver skriftligen godkänna att bilderna används för Stockholms universitet.

Det är alltid universitetets samtyckesblanketter som ska användas och dessa får ej ändras. Du som beställer bilden ansvarar själv för att arkivera samtyckesblanketten. Du ska kunna söka fram personuppgifter enkelt om någon begär registerutdrag.

Samtycke till behandling av personuppgifter för Pdf, 183.7 kB.
redaktionellt- och marknadsföringsändamål (vuxna) Pdf, 183.7 kB.

Samtycke till behandling av personuppgifter för Pdf, 184.3 kB.
redaktionellt- och marknadsföringsändamål (barn) Pdf, 184.3 kB.

Blanketterna kan fyllas i digitalt. Detta underlättar hanteringen om du behöver många utskrifter för fotografering vid samma tillfälle.

Samtycke kan även hanteras helt digitalt om beställaren inte kan träffa den som ska skriva under. Helt digital hantering kräver speciella rutiner.

Information till den som ska hantera samtyckesblanketter helt digitalt.
Digital hantering bör ske i undantagsfall.

Åtaganden för samtyckesblankettens förvaltare

Fyll i blanketterna i förhand

Sida 1:

 • Kryssa i redaktionellt/marknadsföringsmaterial (avser användning, kryssa helst i båda).
 • Fyll i period. Förslag 5/10 år.
 • Fyll i bildbeskrivning/bildnummer (om möjligt).

Sida 2:

 • Fyll i allt på sidan 2.
 • Spara om blanketten med relevant namn.

Skicka som e-post

Kopiera någon av nedanstående textmallar beroende på samtycke och klistra in i mejl.

Bifoga den/de bilder samtycket gäller (om insamling sker i efterhand).

OBS. När blankett och svarsmejlet mottagits:

Kontrollera att svarsmailet är korrekt – svarsmailet fungerar som underskrift.
Du som tar emot den påskrivna blanketten/mailet ansvarar för att skriva ut samtyckesblankett och mail,
samt häftar ihop och sparar tillsammans.

Frågor?

Vid frågor kontakta visuellidentitet@su.se

Textmallar för e-post

Samtycke för vuxna på svenska

Vi kontaktar dig eftersom du [kommer att delta/deltagit] i en fotografering vid Stockholms universitet [datum samt fototillfälle XXX.] Vi behöver ditt skriftliga samtycke till att Stockholms universitet kan
använda bilden/filmen i att kommunicera universitetets verksamhet.

Enligt Dataskyddsförordningen GDPR behöver vi ditt samtycke, och det får vi genom att du läser
igenom villkoren i bifogad samtyckesblankett samt

 1. Du fyller i bifogad blankett [”xxxxxx.pdf”]. Fyll den digitalt som ett formulär och spara den med befintligt filnamn + ditt namn.
 2. Bifoga den ifyllda pdf:en i ett svarsmejl
 3. I svarsmejlet klistrar du in nedanstående text och fyller i ditt och bildens namn.
  [”Jag ”namn.namn” samtycker till att Stockholms universitet använder min bild/film i kommunikation om verksamheten. Jag har läst och godkänt villkoren.”]
 4. Skicka till [xxxxx@su.se]
  Vänliga hälsningar och tack på förhand! [Xxxxxx]

Samtycke för barn på svenska

Vi kontaktar dig eftersom ditt barn deltagit i en fotografering vid Stockholms universitet [datum samt fototillfälle XXX]. Vi behöver ditt skriftliga samtycke till att Stockholms universitet kan använda bilden/filmen i att kommunicera universitetets verksamhet.

Enligt Dataskyddsförordningen GDPR behöver vi ditt samtycke, och det får vi genom att du läser
igenom villkoren i bifogad samtyckesblankett samt

 1. Du fyller i bifogad blankett ”Samtycke_ pdf”. Fyll i den digitalt som ett formulär och spara den med befintligt filnamn + ditt namn.
 2. Bifoga den ifyllda pdf:en i ett svarsmail.
 3. I svarsmailet klistrar du in nedanstående text och fyller i ditt och bildens namn.
  [”Jag ”namn.namn” samtycker till att Stockholms universitet använder bild//film där mitt barn
  förekommer i kommunikation om verksamheten. Jag har läst och godkänt villkoren.”]
 4. Skicka till [xxxxx@su.se]
  Vänliga hälsningar och tack på förhand! [Xxxxxx]

Kontakt

Visuell identitet

Senast uppdaterad: 2024-05-20

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen