Brandsäkerhet

Nedan ser du aktuella utbildningar som erbjuds inom brandsäkerhet.

Har du önskemål om separata utbildningstillfällen, för specifik grupp, eller kurser på engelska? Vänligen kontakta våra brandsäkerhetssamordnare: brandsakerhet@su.se.

Aktuella kurser

Du hittar aktuella kurser, samt anmäler dig via utbildningsportalen (EduAdmin):

Information om kommande kurser samt anmälan

Kurser på engelska

OBS! Finns det ingen planerad kurs i utbildningsportalen eller angivet datum för en kurs i listan ovan? Klicka på önskad utbildning och skicka in en intresseanmälan, så blir du meddelad när nästa utbildningstillfälle är aktuellt.

Brandsäkerhetsutbildningar

Läs mer om de olika utbildningarna inom brandsäkerhet nedan.

Rollen som brandskyddsansvarig

 • Lag om skydd mot olyckor
 • Ansvarsområden för brandskyddsansvarig
 • Samverkan med brandskyddskontrollanter/utrymningsledare

Bakgrund – varför arbeta förebyggande?

 • Bakgrund till brandskyddsansvarig rollen

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

 • Dokumentation inom brandskyddsområdet
 • Verksamhetens brandskydd
 • Beredskapsplan
 • Riskinventering
 • Egenkontroll av brandskyddet
 • Släckutrustning
 • Utbildning

Utbildning genomförs på plats, men finns ofta tillgänglig som en öppen digital utbildning, för mer information och anmälan till digitala utbildningstillfällen se: Öppen utbildning/separat grupp längre ner på sidan.

 • Brandskyddsorganisation
 • Förebyggande arbete
 • Risker
 • Släckutrustning
 • Felanmälan – vart, när och hur?
 • Praktisk övning, egenkontroll
 • Uppföljning

I utbildningen inkluderas kunskap om verksamhetens systematiska brandskyddsarbete, samt specifik utbildning för att kunna genomföra kontroller och felanmäla brister.

 • Lagen om brandfarliga och explosiva varor
 • Brandfarliga varors egenskaper
 • Förvaringskrav
 • Föreståndare roll
 • Explosiv atmosfär
 • Egenkontroll dokumentation
 • Grundläggande brandskyddsutbildning – kursinnehåll
 • Lag om skydd mot olyckor
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • Grundläggande brandkunskap
 • Brandförlopp och tidsfaktor
 • Mänskliga beteenden vid utrymning
 • Vanliga brandrisker och hur de kan förebyggas, hanteras och begränsas
 • Lärdomar från tidigare bränder
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandskyddsorganisationens uppgift
 • Beskrivning av brandskyddsutrustning

Kursen avslutas med en praktisk släckövning utomhus där du får prova handhavandet av brandsläckare och brandfilt.

 • Lag om skydd mot olyckor
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • Grundläggande brandkunskap
 • Brandförlopp och tidsfaktor
 • Mänskliga beteenden vid utrymning
 • Vanliga brandrisker och hur de kan förebyggas, hanteras och begränsas
 • Lärdomar från tidigare bränder
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandskyddsorganisationens uppgift
 • Beskrivning av brandskyddsutrustning

Kursen avslutas med en praktisk släckövning utomhus där du får prova handhavandet av brandsläckare och brandfilt.

 • Organisation och dess funktioner
 • Verksamhetens ansvar enligt lagkrav
 • Rollen som utrymningsledare
 • Utrymningsproblematik och risker
 • Människans beteende vid fara
 • Brand- och utrymningslarm
 • Utrymningsplan och vägledande markering
 • Brandförlopp och tidsfaktor
 • Utrymningsrutiner/utrymningsstation
 • Byggnadstekniskt brandskydd - rundvandring

Kursen avslutas med en praktisk släckövning utomhus där du får prova handhavandet av brandsläckare och brandfilt.

Om du vill beställa en separat brandskyddsutbildning till din institution/motsvarande, så skicka en fråga via serviceportalen för utbildningarna listade nedan. Via Serviceportalen skickar du också frågor om öppna utbildningar som inte utförs på plats i SU. Öppna utbildningar finns ofta tillgängliga vid flera olika datum under året. För priser och mer information, skicka fråga via Serviceportalen/Beställning av brandskyddsutbildning eller skriv till universitetets brandsäkerhetsamordnare, e-post: brandsakerhet@su.se

 • Grundläggande brandskyddsutbildning 3h – Beställning för egen institution/avdelning.
 • Praktisk släckövning 1h – Låt er personal öva handhavandet av brandsläckare och brandfilt.
 • Utrymningsledare 3h – Beställning för egen institution/avdelning.
 • Webbaserad brandskyddsutbildning 0,5h – Interaktiv utbildning på grundnivå som genomförs på dator och avslutas med ett kunskapstest. Finns även på engelska.
 • Heta arbeten 7h – öppen utbildning.
 • Brandskyddsansvarig digitalt 4h – öppen utbildning.

Kontakt

Brandsäkerhet

Senast uppdaterad: 2024-04-28

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen