Program och licenser

Här hittar du som användare av programvaror och programvarulicenser eller som licensansvarig i verksamheten information gällande de programvaror som Stockholms universitet erbjuder.

Programvaror för arbetsdator

Som medarbetare på SU har du tillgång till en mängd programvaror. Observera att dessa programvaror endast får installeras på datorer som ägs av Stockholms universitet.

För de flesta programvaror behöver en programvarulicens beställas, antingen via Atea eller Serviceportalen. Beställningen görs av den licensansvarige på din institution/motsvarande.

Programvaror för arbetsdator

Programvaror för privatdator

Vissa programvaruleverantörer ger medarbetare vid SU möjlighet att nyttja deras programvaror på en privatägd dator, så kallad hemanvändning (Work at Home). Detta är något som oftast stipuleras i licensavtalet med leverantören och är förenat med vissa regler och villkor.

Du kan ansöka om programvaror för hemanvändning, för installation på en andra dator, eller om du är både anställd och student att använda studentprogramvaror.

 • Affinity
 • ArcGIS
 • LabView
 • MatLab
 • MS Office
 • SPSS
 • Stata

samt

 • Möjlighet att använda Stata på en andra dator (som ägs av SU)
 • För dubbel affilierig (om du är både student och anställd)

 • Du måste vara anställd (erhålla lön) vid Stockholms universitet.
 • Du måste ha programvaran installerad på en dator som ägs av SU för att ges möjlighet till installation på din privatägda dator (gäller endast en dator).
 • Installationen får endast användas i arbetsrelaterat syfte, och ej för personliga ändamål.
 • Illegal kopiering eller olovligt utnyttjande av programvaran - eller medhjälp till sådan handling - är olagligt och kan medföra straffrättsliga påföljder.
 • Du äger inte licensen, utan endast rätten att använda programvaran under avtalets giltighetstid och så länge du är anställd vid SU. Programvaran måste alltså avinstalleras när du avslutar din anställning vid SU.

Fler villkor förekommer, se respektive formulär för en fullständig lista.

Observera att IT-supporten inte kan ge någon hjälp med installationer på privatägda datorer.

För att ansöka om hemanvändning ska ett formulär fyllas i.
Formulär för hemanvändning

För användning av Microsoft Office på privatägd dator finns Microsoft Work at Home (WAH).
Formulär för Microsoft WAH

För licensansvariga

SU har ett eget ramavtal för licenspartner, Atea. Licenspartneravtalet ger möjligheten till e-handel via Marknadsplatsen i Raindance.

Prisuppgift på hyrlicenser, Adobe samt Microsoft (Visio, Project och Visual Studio) som IT-avdelningen hanterar hittar du på sidan för Programvaror för arbetsdator

För övriga priser vänligen kontakta ATEA.

Debitering av de hyrlicenser som IT-avdelningen erbjuder.

Debiteringssperioden för de hyrlicenser som IT-avdelningen erbjuder är jan-dec. Fakturor på hyrlicenser skickas ut en gång per år (under första kvartalet).

Nybeställningar som görs under året beräknas från och med beställningsmånaden fram t.o.m. årsskiftet. Uppsägning av hyrlicenser måste göras senast 31 december och gäller alltid fr.o.m. januari nästkommande år.

För mer information om de hyrlicenser som IT-avdelningen erbjuder, se Programvaror (arbetsdator)

 • Beställning av programvaror (förutom hyrlicenser, Adobe och Microsoftprodukter) genomförs av dig som licensansvarig/DSA via E-handelsportalen i Raindance som finns under kategori ”utvalda produkter” i Ateas eShop.
 • Om programvaran du söker inte finns i ATEAs eShop får du vända dig till ATEA för att få en offert. Om du accepterar offerten lägg då en order som fritextbeställning i Raindance.
 • I de fall Atea ej kan leverera en programvara, ska institutionens/avdelningens inköpskoordinator kontaktas för att utreda om inköpet kan ske genom avrop mot Kammarkollegiet eller direktupphandling/upphandling.

Viktigt

 • Ange ”Licens” i Godsmärkningsfältet i Raindance, istället för ditt namn. Detta för att möjliggöra säkrare och snabbare leveranser av licenser.
 • Separera beställningar av programvaror, dvs blanda inte beställning av klient/hårdvara i samma beställning som programvara. Detta för att minska hanteringstiden hos leverantören samt för att särskilja leverans av fysisk respektive digital leverans.

Installation av programvaror kan du som licensansvarig beställa via Serviceportalen.

Har du frågor om t. ex. produktrådgivning, kan du ställa dem via e-post till Atea.

Har du frågor om e-handelsportalen, eller andra frågor kring upphandling, kontaktar du Inköps- och upphandlingssektionen.

När behov av ny licensansvarig uppstår behöver prefekt/motsvarande göra en ansökan om åtkomst till interna system för licensansvariga på SU med nedan blankett.

Blanketten avser ansökan för åtkomst till interna system för bl. a. nedladdning av programvaror och licensnyckar. Blanketten skickas via epost till program@su.se

Blankett ny licensansvarig Pdf, 240.6 kB.

Kontakt

Kontakta Licensfunktionen
Licensfunktionen svarar på frågor om programvarulicenser som finns tillgängliga för medarbetare och studenter vid SU

Senast uppdaterad: 2024-05-08

Sidansvarig: IT-avdelningen