TimeEdit Plan

TE Plan är en modul inom TimeEdit för planering av lärarnas tjänster och bemanning av kurserna.

Det är en fördel (dock inget krav) om institutionen redan använder TimeEdit för schemaläggning, det ger möjlighet att jämföra planeringen med det som blir schemalagt.

TE Plan skapar en tydlig och strukturerad översikt över den enskilde lärarens sammanlagda arbetstid, fördelat på undervisningstid och övriga arbetsuppgifter såsom forskning och kompetensutveckling eller administrativa arbetsuppgifter. Lärarna får av systemet en webblänk till sina bemanningsplaner. Systemet skapar också en kursöversikt som ger en total överblick över kursernas bemanning.

All information kan exporteras som bl.a. excelfiler.

Vid beställning av tjänsten ingår en första genomgång om ca. 2,5 t.

För utbildning av efterföljande nya användare, kontakta timeedit.support@su.se. Genomgångar planeras efter efterfrågan.

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen