Notisum

Notisum är en internetbaserad tjänst som bevakar svensk och europeisk lagstiftning med fokus på de krav om lagbevakning och laglista som ställs på företag som är certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.

I Notisum hittar du bland annat laglistor enligt tema, ändringskommentarer och funktioner för lagefterlevnadskontroll.

Manualer och filmer för Notisum

Exportkontroll (PDA)
För frågor angående PDA eller exportkontroll, skriv då till:
Laboratoriesäkerhet
Centrala miljöfunktionen.
Inköp- och upphandlingssektionen
Kontakt med inköps- och upphandlingssektionen alltid i första hand ske via serviceportalen.

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Sidansvarig: