Felanmälan lokaler

Fastighetsavdelningen koordinerar och hanterar alla ärenden relaterade till universitetets lokaler och är primär kontakt för fastighetsfrågor.

Fastighetsavdelningen samordnar alla ärenden relaterade till universitetets lokaler. Eventuella fel eller skador i lokaler ska rapporteras direkt via: Serviceportalen/Felanmälan Fastighetsavdelningen.

När ett ärende är mottaget kommer Fastighetsavdelningen att hantera det antingen via direkt kontakt med fastighetsägaren eller genom intern hantering. Status för felanmälan kan följas via Serviceportalen.

Problem med AV-teknik i centralt bokningsbara undervisningslokaler?

Om en lärare/föreläsare behöver akut hjälp med teknik som inte fungerar i de centralt administrerade undervisningslokalerna kontaktas IT-avdelningen på ett av följande telefonnummer:

  • Campus Albano: 08–91 19 13
  • Campus Frescati: 08–446 63 99

Kontakt

Fastighetsavdelningen via Serviceportalen.

Senast uppdaterad: 2024-03-12

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen