Webbpublicering

Här hittar du information om webbarbete vid Stockholms universitet och om hur du kan jobba med din webbplats på bästa sätt.

Håll webbplatsen aktuell

Våra webbplatser ska alltid innehålla relevant, aktuell och korrekt information. Webbmallarna innefattar funktionalitet och integrationer med system som underlättar och gör webbarbetet effektivt.

Planera webbarbetet över året, följ universitetets årsklocka av aktiviteter, upprätta en kommunikationsplan för specifika insatser och gör regelbundna genomgångar av webbplatsens innehåll. Använd granskningsfunktionen i Polopoly regelbundet för kvalitetssäkring.

Håll dig uppdaterad vad gäller information från andra delar av verksamheten och dela gärna med dig av det du själv publicerar på den egna webbplatsen. Ange alltid sidansvarig (institution/motsvarande) och kontaktuppgifter för handläggning och frågor.

Struktur och innehåll

En webbplats ska vara välstrukturerad och överskådlig så att besökaren lätt hittar det den söker. Besökaren ska känna att webbplatsen är en del av Stockholms universitet vad gäller struktur, färger, språk och terminologi. Innehållet ska vara relevant för verksamheten. Externa länkar (utanför domänen su.se) ska öppnas i nytt fönster.

Det finns flera typer av webbplatsmallar som är anpassade efter syfte och innehåll: för centrala externa webbplatser och medarbetarwebb, för institutioner/motsvarande samt minisajter för specifika verksamheter inom forskning och utbildning.

Tillgänglighet på webben

Bilder och andra grafiska eller multimediala objekt ska kunna tolkas av alla användare. Då behöver de kompletteras med alternativa texter, så kallade alt-texter. Bilder med enbart dekorativt syfte bör inte ha alt-text. Var också noga med att göra dina pdf-dokument tillgängliga och att vara tydlig i länktexter.

Spridning på universitetets webbplatser

Genom att använda delning, kategorisering, taggning, tematisering kan du sprida din nyhets- eller kalenderartikel från din egen webbplats till att synas på flera webbplatser. Även video kan taggas till temasidor. Du hittar instruktioner i manualen för webbredaktörer.

su.se/polopolymanual

Webbalias

På de centrala webbplatserna finns webbsidor och samlingssidor för olika målgrupper eller ändamål. För att enkelt kunna kommunicera dessa har de fått en kortadress, ett så kallat webbalias.

Här ser du en förteckning över de webbalias som finns på de centrala webbplatserna:
su.se/webbalias eller su.se/kortadresser

Statistikverktyg

Stockholms universitet använder verktyget Matomo för webbstatistik. Varje institution har ett eget användarkonto i Matomo för de egna webbplatserna och kan även följa alla webbsidor på su.se-domänen.

Webbpublicering i Polopoly

Majoriteten av alla institutioner, enheter och centra vid Stockholms universitet använder webbpubliceringsverktyget Polopoly för sina webbplatser. Tillgång till Polopoly ges efter genomgången webbredaktörsutbildning.

Innehållsansvar och bemanning på webbplatser

Innehållsansvar för universitetets webbplatser har prefekten på en institution och respektive avdelningschef inom universitetsförvaltningen. En webbplats måste alltid ha en ansvarig huvudredaktör (webbplatsansvarig) som är informations- och innehållsansvarig å prefektens eller motsvarande enhetschefs vägnar. Se su.se/styrdokument.

Lagkraven på tillgänglighet, klarspråk och kontroll på innehåll (GDPR) gör att kraven är höga för kvaliteten på webbinnehåll, vilket förutsätter att webbredaktören har motsvarande kompetens och har tillräcklig arbetstid förlagd löpande för kontinuerlig uppdatering av sidor, men även kompetensutveckling.

Antalet webbredaktörer vid en institution/motsvarande styrs av hur mycket innehåll en enhet ansvarar för och hur mycket tid det krävs för att hålla det innehållet aktuellt. Att vara ansvarig för innehåll och att det publiceras på webben betyder alltså inte att den personen även ska vara webbredaktör. Eftersom alla arbetar i samma system går det också utmärkt att institutioner delar på en webbredaktörsresurs, så att webbarbetet blir mindre sårbart.

Roller och kompetens

Varje institution ska ha en ansvarig huvudredaktör. Det kan också finnas flera webbredaktörer som har delansvar för olika delar, av webbplatsen, utbildningskatalogen och/eller forskningskatalogen. Därutöver finns webbredaktörer för enbart utbildningskatalog eller forskare för forskningskatalog.

På våra externa centrala webbplatser finns en ansvarig ingångsredaktör för respektive ingång på webbplatsen. På vår medarbetarwebb finns en ansvarig webbredaktör för varje avdelning.

För varje roll finns en beskrivning av ansvar samt kompetens.

Roller och kompetens för webbarbete

Utbildning och kompetensutveckling

Kommunikationsavdelningen anordnar utbildningar i:

 • webbpubliceringssystemet Polopoly, för olika delar av webben,
 • att skriva webbtexter, generellt och specifikt för olika målgrupper och på SU,
 • spridning och sökmotoroptimering av innehåll,
 • internetjuridik,
 • bildhantering,
 • andra aktuella områden.

Utbildningarna kompletteras med webbstugor med olika fokus.

Kontakt

 • Felanmälan och beställningar av behörigheter och kortadresser görs via su.se/serviceportalen
 • Förfrågan om webbredaktörsutbildning sker via formulär, se sidan Webbredaktörsutbildningar
 • Frågor om innehållproduktion, strukturutveckling och spridning på su.se och su.se/english, kontakta respektive ingångsredaktör:
  Utbildningsingångarna: Karin Persson, Studentavdelningen
  Forskningsingångarna: Lina Enell
  Om universitetet-ingångarna: Lina Enell
 • Frågor om nya medarbetarwebben i Sitevision, e-postas till nymedarbetarwebb@su.se.
 • Frågor om innehåll, struktur och spridning på webbplatser för institutioner och centrum skickas till respektive ansvarig huvudredaktör, se lista på kontaktpersoner för kommunikation.

Senast uppdaterad: 2024-05-21

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen