Krisplanering samt krisövning

Nedan ser du aktuella utbildningar som erbjuds inom Krisplanering och krisövning.

Krisplanering och krisövning

Enligt SU:s krisplan ska varje institution/enhet ha en utarbetad krisplan. I krisplanen ska tydligt framgå vem som gör vad om något allvarligt inträffar. Behöver ni hjälp/stöd att arbeta fram denna plan kontaktar ni Fastighetsavdelningen, säkerhetsansvarig vid Stockholms universitet. Har ni upprättat en krisorganisation kan säkerhetsansvariga även hjälpa till och genomföra övningar för att testa hur väl er organisation fungerar.

Senast uppdaterad: 2024-04-28

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen