Lokalfrågor

Serviceportalen används för samordning av frågor som rör universitetets lokaler till exempel avseende lokalvård, brand, lås och larm, samt kontakt med fastighetsägare.

Anmäl lokalfrågor, informera eller lämna önskemål om förändrat behov av lokaler till Fastighetsavdelningen via universitetets serviceportal.

Lås, nycklar och passerkort

Behörig beställare kan via serviceportalen beställa: nycklar, passerkort, dörrkoder, öppettider, låscylindrar, porttelefon, larm. prefekt/adminchef ger behörighet. Fastighetsavdelningen ansvarar för drift och underhåll av lås, kortläsare och passagesystem.

Akuta problem

Vid akuta problem med lås, nycklar eller passerkortsystem under kvällar eller helger vänder du dig till campus-väktare på tfn.: 08-16 42 00.

Beställa nycklar och passerkort

Medarbetare som har behörighet kan beställa nycklar, passerkort, dörrkoder, öppettider, låscylindrar, porttelefon, larm via Serviceportalen.

OBS! Ändring av öppettider och inställningar på kortläsare ska anmälas/beställas senast 3 dagar före de ska träda i kraft.

Prefekter, administrativa chefer och SUKAT-ansvariga kan själva ge behörighet till sina medarbetare att beställa nycklar och passerkort för sina respektive institutioner. Inget ärende behöver skapas i Serviceportalen. Detta för att underlätta för institutioner och avdelningar att hantera/kontrollera vilka personer som har behörighet, eller ta bort behörighet från dem som inte längre behöver den.

Detta gör du enklast genom att gå till: kontohantering.su.se – Hitta personen som ska ges behörighet i SÖK-fältet – Gå till Systemrättigheter – Nycklar och passerkort – Redigera – Välj Beställ eller Hämta och sedan tillhörande institution – Spara genom att klicka på ”tilldela-knappen”.

Obs! Förfarandet gäller för nya personer som behöver behörighet eller om behörigheten ska tas bort. Alla personer med befintlig behörighet finns redan inlagda i systemet.

Har du några frågor? Vänligen skriv till: servicecenter@su.se

Servicecenter Albano

Albano Hus 2, plan 4 (Albanovägen 18) – (OBS! hanterar endast passerkort.)

Servicecenter Frescati Södra

Hus D plan 4, vid universitetsbiblioteket

Fastighetsprojekt

Universitetets lokalbestånd ska tillgodose verksamhetens behov på kort och lång sikt, samt balanseras mot ekonomiska förutsättningar. Det handlar om att ha rätt lokaler till rätt kostnad. Vi vill använda befintliga lokaler mer effektivt och minska på tomma eller outnyttjade ytor.

Lokaloptimering vid SU

Lokalförvaltning

För att anmäla lokalfrågor eller lämna önskemål vid förändrat behov av lokaler, meddelar universitetets institutioner/avdelningar Fastighetsavdelningen via Serviceportalen/Lokal och fastighet.

Felanmälan

Samtliga fel eller skador som uppstår i universitetets lokaler rapporteras direkt via Serviceportalen/Felanmälan Fastighetsavdelningen.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-05-07

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen