Informationssäkerhet

Informationssäkerhet, IT-säkerhet och cybersäkerhet. Dessa sidor ämnar ge grundläggande information för medarbetare på SU inom dessa områden.

Dessa sidor har både bredd och djup, från EU-beslut till tekniska specifikationer och från lag till best practice. Information- och IT-säkerhetsfunktionen har som uppgift att stödja alla delar på SU i att arbeta säkert och tryggt med information och systemen som hanterar den, och här kommer du hitta grundläggande information för detta, information från styrande dokument och vilka projekt som vi hanterar just nu. För mer information vänligen kontakta passande person i rutan till höger med kontaktuppgifter.

ESIR - etablering av systematiskt informationssäkerhetsarbete

Media

Incident Management

IT-säkerhet

Råd för god informations- och IT-säkerhet

Vad är informationssäkerhet?

Styrdokument - Regelboken

Informationssäkerhetspolicy

IT (bl. a.föreskrifter för användning av SU:s information och informationshanternade resurser)

Utbildningar

Utbildning i säker informationshantering

Kontakt

Informationssäkerhetsfunktionen
För frågor, rapportering av Incidenter och fel relaterade till informationssäkerhet kontakta Informationssäkerhetsfunktionen via mejl.

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Sidansvarig: IT-avdelningen