Qlik Sense

Beslutsstöd, eller business intelligence (BI), är ett samlingsbegrepp för olika metoder och verktyg för att samla in, strukturera, analysera och visualisera stora mängder data.

Ett beslutsstödsystem för samman information från ett flertal olika datakällor och presenterar informationen på ett överskådligt sätt. På det sättet blir det lättare att överblicka hur verksamheten utvecklas samtidigt som det går att fördjupa sig i data för att förstå varför utvecklingen går i en riktning.

Utveckling av applikationer i Qlik Sense

Qlik Sense har nu ersatt det tidigare beslutsstödsystemet IVS (integrerat verksamhetsstöd). Nu finns ett antal applikationer utvecklade och tillgängliga i Qlik Sense samtidigt som det pågår utveckling av nya applikationer som kommer att publiceras löpande.

Det finns en lista med kort beskrivning av tillgängliga applikationer i Confluence:
Confluence

Användarguide och utbildning

Det är annorlunda att använda Qlik Sense jämfört med de tidigare IVS-rapporterna. Vi har tagit fram en användarguide som vi rekommenderar alla nya användare av Qlik Sense att ta del av. Den hittar du i Confluence:
Qlik Sense användarguide.

För några applikationer kommer det att vid behov kunna erbjudas utbildningstillfällen.

Behörighet till Qlik Sense

Många av applikationerna i Qlik Sense har alla medarbetare vid Stockholms universitet tillgång till men en del applikationer är och kommer att vara behörighetsstyrda.

Kontakt

Qlik Sense ingår i delportföljen Centralt stöd. Teamet för beslutsstöd och Qlik Sense utveckling hör till IT-avdelningen och nås på: beslutsstod@su.se

Senast uppdaterad: 2024-04-25

Sidansvarig: Planeringssekreteriatet