Campus och lokaler

UTVALD LÄSNING

Lokalfrågor

Serviceportalen används för samordning av frågor som rör universitetets lokaler till exempel avseende lokalvård, brand, lås och larm, samt kontakt med fastighetsägare.

Parkering för medarbetare

Medarbetare med parkeringstillstånd betalar personaltaxa vid campus Frescati och Albano.

Boka lokaler

Centralt administrerade salar vid universitet kan bokas för undervisning, interna möten, konferenser med mera.

Säkerhet i lokaler

Här hittar du information som rör säkerhet i universitetets lokaler.

Lokalbokning
Om du behöver boka en lokal men din institution/avdelning saknar administratör med behörighet till systemet, vänligen kontakta supporten via e-post.

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen