Parkering för medarbetare

Medarbetare med parkeringstillstånd betalar personaltaxa vid campus Frescati och Albano.

Parkera till personaltaxa 2024

Stockholms universitet har ett begränsat antal P-dekaler till anställda medarbetare. Respektive prefekt/administrativ chef/avdelningschef kan beställa dekaler i Serviceportalen till de medarbetare som regelbundet behöver vara på plats vid universitetet.

Vid beställning kom ihåg att ange om annan person än beställaren ska hämta ut dekalen, samt var dekalen ska lämnas ut, det vill säga i Servicecenter södra (vid Universitetsbiblioteket) eller Servicecenter Albano (Hus 2, plan 4, Albanovägen 18). Medtag legitimation.

Dekalerna måste klistras fast synligt på bilens framruta. Det är P-dekal AIMO 2024 som gäller för parkering vid campus Frescati och Albano. OBS! P-dekal AIMO 2023 gällde för parkering fram till 31 januari 2024. Saknas dekal gäller ordinarie besökstaxa. Du betalar för din parkering med AIMO-appen.

Kontakt

Frågor angående beställning av parkeringstillstånd för medarbetare: servicecenter@su.se

Övriga frågor om parkering: Kontakta Akademiska Hus direkt via e-post: info@akademiskahus.se, via akademiskahus.se, via appen Mitt Campus eller Akademiska Hus växel på tfn: 010-557 24 00.

Senast uppdaterad: 2024-04-26

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen