Upphandling

Offentlig upphandling är den process som offentlig sektor använder för att hantera sina inköp. Processen ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara på konkurrensen på marknaden.

Om offentlig upphandling

Offentlig upphandling påverkar de flesta som arbetar inom offentlig sektor. Läs mer om de lagar och principer som alltid måste beaktas vid offentlig upphandling.

Offentlig upphandling

Upphandlingshandboken

Anvisningar för inköp och upphandling inom Stockholms universitet, med syfte att underlätta för institutioner och motsvarande.

Regelboken: Upphandlingshandboken

Lagar och interna regler

Inköps- och upphandlingspolicy och Regler för inköp och upphandling återfinns i universitetets regelbok.

Regelboken: Ekonomi, upphandling, stiftelser och bolag

Kontakt

Inköp- och upphandlingssektionen
Kontakt med inköps- och upphandlingssektionen alltid i första hand ske via serviceportalen.

Senast uppdaterad: 2024-05-02

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen