TimeEdit Exam

TimeEdit är det schemaläggnings- och resursbokningssystem som används på Stockholms universitet. För central tentamen används applikationen TimeEdit Exam.

I TimeEdit Exam sker planering och schemaläggning av centralt administrerade salstentamen, inklusive schemaläggning av tentamensvärdar.

Manual

Under Utbildningsingången hittar du information om hur du beställer tentamenstillfällen:

Manual för beställning av tentamenstillfälle

Behörighet

Om du inte har behörighet till TE Exam ska du kontakta Tentamensservice.

När du tilldelats behörighet får du ett aktiveringsmail med instruktioner om hur du loggar in i systemet första gången.

Kontakt

Det är Tentamensservice som samordnar den centrala tentamensadministrationen.

Tentamensservice
Support TimeEdit
För information och frågor om de olika applikationerna av TimeEdit.

Senast uppdaterad: 2024-04-29

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen