Workshop Direktupphandling

Workshop där vi går igenom upphandlingsdokumenten, krav och utvärdering samt avtalsmallarna för direktupphandling.

I denna workshop går vi igenom hur du som beställare ska tänka när du förbereder din direktupphandling. Du får tips och råd om hur du ställer dina krav och formulerar din utvärderingsmodell. Vi går igenom upphandlingsmallarna och avtalsmallarna, diskuterar hur kontroll och utvärdering av anbud sker i praktiken, och hur det ska dokumenteras. Vi informerar om vad olika begrepp inom upphandling betyder och vilka bilagor som behöver bifogas.

Det finns möjlighet att anpassa fokus och innehåll under workshopen efter deltagarnas önskemål eller särskilda frågeställningar.

Antalet deltagare är begränsat till max 8 personer per tillfälle.

Om antalet deltagare är färre än 3, ställs utbildningstillfället automatiskt in.

Anmälan sker via Serviceportalen. Välj Ekonomiavdelningen - Inköp och upphandlingUtbildningar och workshops. När du blivit anmäld kommer du att få en kallelse till nästkommande utbildningstillfälle.

Tillfällen

Tid: 11 april kl 09:00 - 12:00
Plats: D231

Tid: 14 maj kl 09:00 - 12:00
Plats: E339

Tid: 21 november kl 09:00 - 12:00
Plats: Ekonomiavdelningen, Eko Solen

Senast uppdaterad: 2024-05-08

Sidansvarig: Ekonomiavdelningen